8767a.com 南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 论坛 |
搜索:

免费电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->产品大全
R-4H轴承、R-4HH轴承、R-4HHMT轴承、R-4SS轴承、R-4SSMT轴承、RF-4DD轴承、RF-4HHMT轴承、RF-4LLMT轴承、RI-1038ZZ轴承、RI-1214轴承、RI-1214ZZ轴承、RI-1214ZZMT轴承、RI-1438轴承、RI-1438D轴承、RI-1438DD轴承、RI-1438DDMT轴承、RI-1438K轴承、RI-1438KK轴承、RI-1438KKMT轴承

轴承型号

内径

外径

高度

 

轴承型号

内径

外径

高度

DDF-4ZZ

6.35508

15.90548

5.74548

 

DDRIF-4ZZ

1.98374

6.35

3.57124

DDF-5ZZ

7.94258

17.49298

5.74548

 

DDRIF-5

2.37998

7.9375

2.77876

DDR-2

3.175

9.525

3.96748

 

DDRIF-518

3.175

7.9375

2.77876

DDR-2ZZ

3.175

9.525

3.96748

 

DDRIF-518ZZ

3.175

7.9375

3.57124

DDR-3

4.7625

12.7

3.96748

 

DDRIF-5532

3.96748

7.9375

2.77876

DDR-3ZZ

4.7625

12.7

4.9784

 

DDRIF-5532ZZ

3.96748

7.9375

3.175

DDR-4

6.35

15.875

4.9784

 

DDRIF-5632

4.7625

7.9375

2.77876

DDR-4HH

6.35

15.875

4.9784

 

DDRIF-5632ZZ

4.7625

7.9375

3.175

DDR-4X3LL

6.35

15.875

4.9784

 

DDRIF-5ZZ

2.37998

7.9375

3.57124

DDRF-2

3.175

9.525

3.96748

 

DDRIF-614

6.35

9.525

3.175

DDRF-2ZZ

3.175

9.525

3.96748

 

DDRIF-614ZZ

6.35

9.525

3.175

DDRF-3

4.7625

12.7

3.96748

 

DDRIF-618

3.175

9.525

2.77876

DDRF-3ZZ

4.7625

12.7

4.9784

 

DDRIF-618ZZ

3.175

9.525

3.57124

DDRF-4

6.35

15.875

4.9784

 

DDRIF-6632

4.7625

9.525

3.175

DDRF-4HH

6.35

15.875

4.9784

 

DDRIF-6632ZZ

4.7625

9.525

3.175

DDRI-1038LL

9.525

15.875

3.96748

 

DDRIF-814

6.35

12.7

3.175

DDRI-1038ZZ

9.525

15.875

3.96748

 

DDRIF-814ZZ

6.35

12.7

4.7625

DDRI-1212

9.525

15.875

3.96748

 

DDRIF-8516

7.9375

12.7

3.96748

DDRI-1214

6.35

19.05

5.55752

 

DDRIF-8516ZZ

7.9375

12.7

3.96748

DDRI-1214ZZ

6.35

19.05

7.14248

 

R-2

3.175

9.525

3.96748

DDRI-1438

9.525

22.225

5.55752

 

R-2DD

3.175

9.525

3.96748

DDRI-1438ZZ

9.525

22.225

7.14248

 

R-2DDMT

3.175

9.525

3.96748

DDRI-1458

15.875

22.225

3.96748

 

R-2KK1

3.175

9.525

3.96748

DDRI-1634 

19.05

25.4

3.96748

 

R-2KK1MT

3.175

9.525

3.96748

DDRI-1634LL

19.05

25.4

3.96748

 

R-3

4.7625

12.7

4.9784

DDRI-1634ZZ

19.05

25.4

3.96748

 

R-3DD

4.7625

12.7

4.9784

DDRI-21/2

1.19126

3.96748

1.5875

 

R-3DDMT

4.7625

12.7

4.9784

DDRI-21/2ZZ

1.19126

3.96748

2.37998

 

R-3HH

4.7625

12.7

4.9784

DDRI-2X2

0.635

3.175

1.19126

 

R-3HHMT

4.7625

12.7

4.9784

DDRI-3

1.397

4.7625

1.98374

 

R-4

6.35

15.875

4.9784

DDRI-3332

2.37998

4.7625

1.5875

 

R-4D

6.35

15.875

4.9784

DDRI-3332ZZ

2.37998

4.7625

2.37998

 

R-4DD

6.35

15.875

4.9784

DDRI-3ZZ

1.397

4.7625

2.37998

 

R-4DDMT

6.35

15.875

4.9784

DDRI-3ZZEE

1.397

4.7625

2.37998

 

R-4H

6.35

15.875

4.9784

DDRI-4

1.98374

6.35

2.37998

 

R-4HH

6.35

15.875

4.9784

DDRI-418

3.175

6.35

2.37998

 

R-4HHMT

6.35

15.875

4.9784

DDRI-418ZZ

3.175

6.35

2.37998

 

R-4SS

6.35

15.875

4.9784

DDRI-4ZZ

1.98374

6.35

2.77876

 

R-4SSMT

6.35

15.875

4.9784

DDRI-5

2.37998

7.9375

2.77876

 

RF-4DD

6.35

15.875

4.9784

DDRI-518

3.175

7.9375

2.77876

 

RF-4HHMT

6.35

15.875

4.9784

DDRI-518ZZ

3.175

7.9375

2.77876

 

RF-4LLMT

6.35

15.875

4.9784

DDRI-5532

3.96748

7.9375

2.77876

 

RI-1038ZZ

9.525

15.875

7.14248

DDRI-5532ZZ

3.96748

7.9375

2.77876

 

RI-1214

6.35

19.05

5.55752

DDRI-5632

4.7625

7.9375

2.77876

 

RI-1214ZZ

6.35

19.05

7.14248

DDRI-5632ZZ

4.7625

7.9375

2.77876

 

RI-1214ZZMT

6.35

19.05

7.14248

DDRI-5ZZ

2.37998

7.9375

2.77876

 

RI-1438

9.525

22.225

5.55752

DDRI-614

6.35

9.525

3.175

 

RI-1438D

9.525

22.225

7.14248

DDRI-614ZZ

6.35

9.525

3.175

 

RI-1438DD

9.525

22.225

7.14248

DDRI-618

3.175

9.525

2.77876

 

RI-1438DDMT

9.525

22.225

7.14248

DDRI-618ZZ

3.175

9.525

2.77876

 

RI-1438K

9.525

22.225

7.14248

DDRI-6632

4.7625

9.525

3.175

 

RI-1438KK

9.525

22.225

7.14248

DDRI-6632ZZ

4.7625

9.525

3.175

 

RI-1438KKMT

9.525

22.225

7.14248

DDRI-814

6.35

12.7

3.175

 

RI-1438SS

9.525

22.225

7.14248

DDRI-814ZZ

6.35

12.7

3.175

 

RI-1438SSMT

9.525

22.225

7.14248

DDRI-8516

7.9375

12.7

3.96748

 

RI-518ZZMT

3.175

7.9375

2.77876

DDRI-8516ZZ

7.9375

12.7

3.96748

 

RI-6632ZZ

4.7625

9.525

3.175

DDRIF-1438

9.525

22.225

5.55752

 

RI-6632ZZMT

4.7625

9.525

3.175

DDRIF-21/2

1.19126

3.96748

1.5875

 

RI-814ZZ

6.35

12.7

3.175

DDRIF-21/2H

1.19126

3.97002

1.5875

 

RI-814ZZMT

6.35

12.7

3.175

DDRIF-21/2ZZ

1.19126

3.96748

2.37998

 

RIF-1438

9.525

22.225

7.14248

DDRIF-2X2

1.016

3.175

1.19126

 

RIF-1438D

9.525

22.225

7.14248

DDRIF-3

1.397

4.7625

1.98374

 

RIF-1438DD

9.525

22.225

7.14248

DDRIF-3332

2.37998

4.7625

1.5875

 

RIF-1438DDMT

9.525

22.225

7.14248

DDRIF-3332ZZ

2.37998

4.7625

2.37998

 

RIF-1438K

9.525

22.225

7.14248

DDRIF-3ZZ

1.397

4.7625

2.77876

 

RIF-1438KK

9.525

22.225

7.14248

DDRIF-4

1.98374

6.35

2.37998

 

RIF-1438LL

9.525

22.225

7.14248

DDRIF-418

3.175

6.35

2.37998

 

RIF-418ZZ

3.175

6.35

2.77876

DDRIF-418ZZ

3.175

6.35

2.77876

 

RINR-1438DD

9.525

22.225

7.14248

R-4H轴承、R-4HH轴承、R-4HHMT轴承、R-4SS轴承、R-4SSMT轴承、RF-4DD轴承、RF-4HHMT轴承、RF-4LLMT轴承、RI-1038ZZ轴承、RI-1214轴承、RI-1214ZZ轴承、RI-1214ZZMT轴承、RI-1438轴承、RI-1438D轴承、RI-1438DD轴承、RI-1438DDMT轴承、RI-1438K轴承、RI-1438KK轴承、RI-1438KKMT轴承
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司 - Nanjing Haning Bearing Manufacturing Co., Ltd.
工厂地址:江苏省南京市雨花台区铁心桥街道马家店村
办公地址:江苏省南京市江宁区禄口秦禄大道2号永城市场10区4栋105-106号
销售地址:江苏省南京市摸愁路90-3号 / 电话:025-86622491 / 联系人:刘献宁 18661202794
联系电话:025-86629730、52217447、86622491
公司传真:025-52300551(电话:86622492、86622493)
联 系 人:刘长岭 13801591302 / 13390763399 / 13809006760
联系邮件:hrbn@vip.qq.com / hrbn@hrbnbearing.com / 13801591302@139.com
开户银行:中国工商银行南京朝天宫支行 / 帐号:4301021409100005958 / 行号:102301001254
个人汇款:开户行:中国农业银行南京白下支行 / 账号:6228460390011617510 / 户名:刘长岭
产品分类
 微型深沟球轴承  深沟球轴承  调心球轴承  圆柱滚子轴承  调心滚子轴承  滚针轴承  角接触球轴承
 圆锥滚子轴承  推力球轴承  平面滚子轴承  偏心轴承  直线轴承  含油轴承  杆端轴承
 滚轮轴承  不锈钢轴承  叉车轴承  单向轴承  导轨滑块  组合轴承  英制球轴承
 汽车轴承  塑料轴承  高温轴承  关节轴承  滑动轴承座  外球面轴承  部分式轴承座
 紧定套  退卸套  外球面轴承座  外球面轴承带座  胀套  分离轴承  推力滚子轴承
 丝杠轴承  交叉滚子轴承  罗拉轴承  滚珠丝杆  转盘轴承  十字架轴承  双列球轴承
 钻具轴承  直线滑块  冲压轴承座  综合基础标准目录  推力调心滚子轴承  轴承技术参数  非标轴承
 长圆柱滚子轴承  推力关节轴承  锌合金轴承座  轴承型号对照表  轴承座框架  英制圆锥滚子轴承  双列满滚子轴承
 直线轴承支撑  退卸套附件  水泵轴承  轴承附件  串联轴承  万向节  输送机专用轴承座
 回转支承  逆止器  弹性膜片联轴器  在线支付  滚动花键副  滚珠丝杠副  滚动直线导套副
 轴承加热器  薄壁角接触球轴承  薄壁深沟球轴承  台湾ABBA  韩国SBC  台湾HIWIN  韩国SAMICK
 台湾HSK  台湾CPC  韩国JMC  台湾TAC  德国STAR  瑞典SKF  NACHI轴承
 TBI滚珠丝杠  LSK导轨滑块  NSK哈宁轴承
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 -
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"slide":{"type":"slide","bdImg":"4","bdPos":"left","bdTop":"100"},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"],"viewText":"分享到:","viewSize":"16"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","renren","weixin"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];